Redaksjonell Design

Bold

Bold er et banebrytende og kontroversielt magasin for grafisk design og visuell kultur. Denne utgaven tar for seg temaet kjønnsroller. Navnet ”The Gender Issue” passer perfekt til dette temaet siden den har en dobbeltbetydning som relateres til issue som i kjønn- sproblematikken og samtidig issue som i utgaven, altså nummeret av magasinet.

Magasinet er delt opp i seks forskjellige mindre magasiner basert på konseptet fargerikt fellesskap. Oppdelingen er gjort for å reflektere over at alle saker innenfor temaet kjønnsroller er like viktig, det er likhet for alle. Dermed er det ikke en bestemt start eller slutt, ikke noe som har høyere prioritet enn noe annet.De fargede arkene representerer likhet, og at alle er inkludert. Innholdsfortegnelsen er plassert på et magebånn rundt boksen, for å poengtere at denne egentlig ikke har noe å si. Dette magasinet skal ikke leses fra begynnelse til slutt, men det skal leses på akkurat den måten leseren selv ønsker å prioritere. Innholdet er samlet i en boks som representerer målet om et inkluderende samfunn.

Magasinets verdigrunnlag er kvalitet, banebrytende, nytenkende og utfordrende. Det har en edgy tone-of-voice, som er selvsikker uten å være belærende. Magasinet skal være oppsiktsvekkende, ha høy kvalitet, og være visuelt tiltrekkende. Det skal strebe mot å bli en global trendsetter.

Semester:

Vår 2014

Skole og fag:

HBV - Høyskolen i Buskerud og Vestfold. Redaksjonell Design

Prosjekttype:

Gruppe: Kristine Joramo, Lars S. Høie, Stine Kunkel and Tim Levang

Verktøy:

Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Adobe Lightroom
Adobe Photoshop
Risomaskin
Silketrykk

Format:

291 x 194 mm

Typografi:

Adobe Caslon Pro og Circular

Oppgave:

Redesign deler av et magasin. Vi valgte GD USA, et gratismagasin for grafiske designere og andre kreative sjeler. For å styrke magasinets troverdighet og uttrykk som et designmagasin, bestemte vi oss for å transformeres det fra et gratismagasin, til et trendsettende og innflytelsesrikt betalingsmagasin.

Problemstilling:

Hvordan styrke troverdigheten og uttrykket som et designmagasin ved å reposisjonere et lite gjennomført gratismagasin som et trendsettende og innflytelsesrikt betalingsmagasin, med egen edge og kontroversiell tone of voice?

Dicktionary er et bilag til Bolds “The Gender Issue”. Det er Bolds egen ordbok (dictionary). Poenget med Dicktionary er at det skal være et noe kunstnerisk magasin, basert på ordbokkonseptet. Det tar for seg forskjellige grove ord og uttrykk, og forklarer bakgrunnen og meningen bak dem. Det er for det meste ord som brukes om kvinner og menn, og forskjellige ting man kan gjøre med hverandre, for eksempel: “cock slapped”. Det er et noe humoristisk bilag som samtidig er litt på kanten. Bildene er hentet fra fotosider på internett, samt fra filmklipp og gifs.

Dicktionary er trykket på en gammel risomaskin. Ved å kombinere gammel og ny teknikk oppsummerer bilaget mye hva Bold er, og det er mye visuell kultur og historie i et magasin som kombinerer bilder og gifs fra internett, som er trykket på en risomaskin.